Xidmətlərimiz


Fərdi hüquq xidmətləri


 • İddia ərizələrinin, yazılı müraciətlərin və şikayətlərin hazırlanması və tərtib edilməsi

 • Nigahın pozulması və nigah pozulduqdan sonra yaranan uşaq, valideynlik, aliment, əmlak və digər mübahisələrinin həlli zamanı hüquqi yardım və təmsilçilik

 • Daşınmaz əmlaka dair hüquqların müdafiəsi, dövlət qeydiyyatı və əmlakın sənədləşdirilməsi istiqamətində hüquqi yardım

 • Qanunvericiliklə icazə verilən hallarda bütün dövlət və yerli özünüidarə orqanları və ya üçüncü şəxslər (hüquqi və ya fiziki) qarşısında nümayəndəlik və ya təmsilçilik

 • Müxtəlif sahələr üzrə müqavilələrin tərtib olunması, bağlanması, icrası, müqaviləyə dəyişikliklər edilməsi və müqaviləyə xitam verilməsi ilə bağlı mübahisələrin tənzimlənməsi

 • Təqdim edilən sənədlərin hüquqi ekspertizasının keçirilməsi və müvafiq rəyin (yazılı və ya şifahi) verilməsi

 • Əcnəbilər üçün Azərbaycan Respublikasında tələb olunan müxtəlif növ sənədlərin haırlanmasında köməklik göstərilməsi

 • Əcnəbilər üçün müvəqqəti yaşayış üçün icazə, iş icazəsi, vizanın uzadılması, müvəqqəti yaşayış icazəsinin uzadılması, yaşayış yeri üzrə qeydiyyat

 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq xüsusi icazələrin (lisenziyaların) alınmasında hüquqi yardım

 • Kredit, İpoteka, girov müqavilələrindən irəli gələn mübahisələrin həlli üçün hüquqi yardım

 • Borc, pul tələbi, dəymiş ziyan və digər iqtisadi mübahisələrlə bağlı hüquqi yardım

 • Müqavilə baglamağı, dəyişməsi və icrası ilə bağlı mübahisələrin nizamlanması.

 • Əmək münasibətlərindən yaranmış mübahisələrin düzgün həlli üçün hüquqi yardım

 • Mülki, cinayət, əmək, ailə, iqtisadi və digər mübahisəli məsələlərlə bağlı məhkəmə və digər dövlət və ya qeyri-dövlət qurumlarında hüquqların müdafiəsi və təmsilçilik.

 • Digər hüquq məsələləri ilə bağlı yazılı və ya şifahi konsultasiyaların verilməsi

Korporativ hüquq xidmətləri


 • Müxtəlif sahələr üzrə müqavilələrin hazırlanması, təqdim olunmuş müqavilə layihələrinə dair yazılı rəylərin verilməsi, müqavilə öhdəliklərinin müəyyən olunması və müzakirəsində iştirak

 • İcra prosesində olan müqavilələrə əlavə və dəyişikliklərin olunması və ya müqaviləyə xitam verilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi

 • Müəssisə və ya təşkilatın daxili sənədləşmə və kargüzarlıq işinin qanunauyğun şəkildə həyata keçirilməsinin müşayiət olunması

 • Əmək müqavilələrinin hazırlanması və əmək hüququ üzrə konsultasiyaların verilməsi və kadr kargüzarlığı

 • Müştərinin maraqlarının dövlət və ya məhkəmə orqanları, eyni zamanda üçüncücü şəxslər qarşısında müdafiəsi

 • Təsis sənədlərinə dəyişikliklərin əlavə edilməsi, müəssisələrin yenidən təşkili

 • Hüquqi şəxsin təsisi və yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə)

 • Müxtəlif strukturlu kommersiya və ya qeyri kommersiya müəssisələrinin yaradılması

 • Rezident və qeyri rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliyinin yaradılması, ləğvi

 • Nizamnamə kapitalındakı payların alqı-satqısı, nizamnamə kapitalının artırılması-azaldılması, təsisçi dəyişikliyi, direktor dəyişikliyi, nizamnaməyə dəyişiklik və bunların dövlət qeydiyyatı

 • Xüsusi icazə tələb olunan fəaliyyət sahələri üçün xüsusi icazələrin (lisenziya) alınması

 • Bütün növ mülki-hüquqi müqavilələrin, birgə fəaliyyət razılaşmalarının tərtib edilməsi, rəy verilməsi və icrasına nəzarət

 • Patent və müəlliflik hüququnun qeydiyyatı və müdafiəsi

 • Korporativ mübahisələrin həlli, hüquqi şəxslərin maraq və mənafelərinin məhkəmələrdə, müvafiq dövlət və icra qurumlarında müdafiəsi

 • Debitor və kreditor borcların inventarizasiyası və təhlili. Problemli debitor borcların geri qaytarılması, borc öhdəliklərinin idarə olunması

 • Əmək münasibətlərindən yaranmış mübahisələrin düzgün həlli üçün hüquqi yardım

 • Mülki, cinayət, əmək, iqtisadi və digər mübahisəli məsələlərlə bağlı məhkəmə və digər dövlət və ya qeyri-dövlət qurumlarında hüquqların müdafiəsi və təmsilçilik

 • Digər hüquq məsələləri ilə bağlı yazılı və ya şifahi konsultasiyaların verilməsi

 QEYD:

 • Yuxarıda göstərilən hüquq xidmətləri üzrə xidmət haqqı danışıqlar yolu ilə müəyyən edilir.
 • Bütün növ mübahisələrlə bağlı konsultasiyalar ödənişlidir.